Với các hạng mục thăm khám và hỗ trợ điều trị về ngoại khoa , phụ khoa, vô sinh hiếm muộn, bệnh xã hội, kế …